Homepage

plant-pot-g6b132a677_1920_Penning

28 jun: Samen de weg van Jezus gaan

Het was een feestelijke optocht. Een prachtig tafereel: een fanfare van jongeren, verkleed als kerstmannen. Ze speelden kerstliederen, terwijl ze door de straten van Haifa gingen en overal zwaaiden de deuren open en gingen mensen langs de kant staan kijken. Het is één van de herinneringen die ik koester aan mijn verblijf in deze prachtige stad.

Hier leest u een van de (bewerkte) toespraken die tijdens een door de stichting georganiseerde thema-avond in 2014 werd gehouden.

Kerk Biram_Reitsma

28 jun: Wie zijn wij? Wie is God?

De positie van christen-Arabieren in Israël verdient onze aandacht. In christelijk Nederland is over het algemeen veel aandacht
voor Israël en haar bevolking. Doorgaans gaat het dan over Messiasbelijdende Joden. In Israël leven ook Arabieren die
Jezus als Verlosser belijden. Hun positie is onderbelicht. Zij hebben het moeilijk. Geen Joden, geen moslims, maar wel Arabisch…
Wie denkt aan hen?

Hier leest u een van de (bewerkte) toespraken die tijdens een door de stichting georganiseerde thema-avond in 2014 werd gehouden.

Elias en Ady Haddad 2-1600

10 apr: Schoolboeken sparen

Elias’ winkel ligt aan een drukke straat dichtbij de Sisters of Nazareth-school. In augustus is het in zijn winkel altijd een drukte van belang om leerlingen uit heel Haifa te voorzien van hun spullen.
De stichting startte een sponsorproject voor schoolboeken voor leerlingen van de SON-school die kampen met een moeilijke financiële situatie. In augustus kunnen ook zij dan bij Elias terecht. Doet u met ons mee?